Belka
Niedziela, 16 Grudnia 2018   imieniny: Albina, Zdzisław
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGOz dnia 20 stycznia 2014 rokuO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2014 roku

Data publikacji: 2014-01-20, Data modyfikacji: 2014-01-20
A A AWydrukDrukuj  
 

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODY  ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 stycznia 2014 roku

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2014 roku

 

   Na podstawie art. 32 ust. 1 i  ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. z 26 marca 2012r. Dz. U z 2012r., poz. 461 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202, poz. 1566 z późn .zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku (Dz.U. z 2013r., poz. 1491) informuję co następuje:

 

1.        W okresie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

 

2.        Do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:

a.        mężczyzn urodzonych w 1995 roku;

b.        mężczyzn urodzonych w latach 1990 – 1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

c.        osoby urodzone w roku 1993-1994, które:

-          zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

-          zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

d.        kobiety urodzone w latach 1990-1995 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub  uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54,poz. 321);

 

3.        Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miast i gmin: Kłobuck i Krzepice; gmin: Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka – przeprowadzona zostanie w Kłobucku, przy ul. Wieluńskiej 11 w okresie od dnia 3 lutego do dnia 5 marca 2014r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 10oo do 1700.

 

4.        Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

a)        wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji  wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

b)       powiatowej komisji lekarskiej- posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej;

c)        wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

5.        Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

a)        wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument  potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji  wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym  w wezwaniu nie było możliwe;

b)       powiatowej komisji lekarskiej- posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym  obowiązku obrony  Rzeczpospolitej Polskiej;

c)        wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

6.        Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt.2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

7.        Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

8.        Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.

 

9.        Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

 

10.     W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadniającej przyczyny, wójt lub burmistrz  (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję
do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

11.     Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddania się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).

 

12.     Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. 

 

 

 

                                                                                                                                               Wojewoda Śląski

                                                                           (-) Zygmunt Łukaszczyk

 

UM Kłobuck, Źródło artykułu: www.gminaklobuck.pl, Autor zdjęć: UM Kłobuck
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
   
   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola