Belka
Sobota, 19 Stycznia 2019   imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Zmiany w systemie emerytalnym ubezpieczeń rolniczych

Data publikacji: 2013-04-10, Data modyfikacji: 2013-04-10
A A AWydrukDrukuj  
 

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy dotyczące:

- stopniowego podwyższania i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat.

Od 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany /o 1 miesiąc w każdym kwartale/dla kobiet urodzonych po dniu 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po dniu 31 grudnia 1947 r. Pełnym wiekiem emerytalnym wynoszącym    67 lat objęte są kobiety urodzone po dniu 30 września 1973r. i mężczyźni urodzeni  po dniu 30 września 1953 r. 

-  wprowadzenia nowego świadczenia – częściowej emerytury rolniczej dla rolników (domowników), którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego.

O częściową emeryturę rolniczą mogą ubiegać się kobiety, które osiągnęły wiek 62 lata i podlegały rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres wynoszący co najmniej 35 lat oraz mężczyźni, którzy osiągnęli wiek 65 lat i podlegali rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres wynoszący co najmniej 40 lat.

Uprawniony do emerytury częściowej będzie otrzymywał połowę przysługującego mu świadczenia emerytalnego.

WAŻNE!  Rolnik, który będzie chciał ubiegać się o emeryturę częściową, nie musi wyzbywać się gospodarstwa rolnego. Prowadzenie działalności rolniczej lub osiąganie przychodów z tytułu działalności pozarolniczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu (np. z tytułu zatrudnienia) nie spowoduje zmniejszenia wysokości tej emerytury. 

Emerytura częściowa będzie dostępna dla kobiet od 2021 r. (dot. kobiet urodzonych po 1958 r.) a dla mężczyzn jest dostępna już od 2013 r. (dot. mężczyzn urodzonych po 1947 r.).

Z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego Kasa przyzna z urzędu emeryturę rolniczą,  i nie zmniejszy jej wysokości w związku z pobieraną wcześniej emeryturą częściową.

UWAGA!  Postępowanie o przyznanie częściowej emerytury rolniczej wszczyna się na podstawie wniosku, złożonego przez osobę zainteresowaną na takich samych zasadach, jak w przypadku emerytury rolniczej w pełnym wieku emerytalnym.

- pozostawienia rolnikom możliwości korzystania z emerytury wcześniejszej na dotychczasowych zasadach, tj. po ukończeniu przez kobietę 55 lat, a przez mężczyznę 60 lat.

Świadczenie to będzie przysługiwać tym rolnikom, którzy warunki dotyczące ww. wieku, podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat i zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej – spełnią do dnia 31 grudnia 2017 r.

Z emerytur tych będą mogły skorzystać wyłącznie kobiety urodzone przed dniem 1 stycznia 1963r. i mężczyźni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1958 r.

- przyznania osobom, którym upłynął okres pobierania renty strukturalnej, okresowej emerytury rolniczej.

Okresowa emerytura przysługuje w wysokości emerytury podstawowej – bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu – do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jeżeli uprawniony do emerytury okresowej będzie legitymował się co najmniej 25 letnim okresem ubezpieczenia emerytalno-rentowego (do 25 letniego okresu uwzględnia się wyłącznie okresy podlegania ubezpieczeniu rolniczemu), to z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego może uzyskać prawo do emerytury rolniczej.

UWAGA! Osoba zainteresowana, która utraci prawo do renty strukturalnej, a która nie osiągnęła wieku emerytalnego, powinna zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej Kasy, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

- możliwości podejmowania pracy pozarolniczej przez osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, bez utraty prawa do tego świadczenia.

Renciści pobierający okresową rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy nie tracą prawa do tej renty, jeżeli podejmą pozarolniczą działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
O ewentualnym zawieszeniu tej renty decyduje wysokość osiąganego przychodu.

UWAGA!  Osoby, którym Kasa, przed dniem 1 stycznia 2013 r., wstrzymała wypłatę okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na podjęcie działalności podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, a które są nadal całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym (posiadają prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub komisji lekarskiej Kasy), powinny zwrócić się do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej Kasy z wnioskiem o wznowienie wypłaty świadczenia rentowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów.

- nie zawieszania wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty, gdy  emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem, który podlega rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy.

Zarówno rencistom, jak i emerytom, z wyjątkiem osób uprawnionych do emerytury wcześniejszej lub okresowej, nie zostanie zawieszona wypłata części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej, jeżeli prowadzą działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
z mocy ustawy.

Bliższe informacje na temat zmian od 1 stycznia 2013 r. można uzyskać na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kasy.

Ponadto:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że dnia 31-05-2013 r. upływa termin składania, przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zaświadczeń/oświadczeń właściwego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2012 r.

Roczna kwota graniczna należnego podatku podlega corocznej waloryzacji i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski,, ,w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Za rok 2012 roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3.011,00 zł.

Nadmieniamy ponadto, że jeśli kwota należnego podatku przekroczy ,,roczną kwotę graniczną,, a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej ustanie z dniem , do którego należało złożyć zaświadczenie/oświadczenie w jednostce Kasy - chyba że nastąpiło zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego terminu.

Z dniem 01.03.2013 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych  przysługujących  do  dnia  28  lutego  2013r. podlegały waloryzacji wskaźnikiem  waloryzacyjnym  wynikającym z ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych(Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227 z późn. zm.)   wynoszącym 104,0%.

Oznacza to, że kwoty najniższych  świadczeń  oraz dodatków  zostały podwyższone o 4,0% .Kwota najniższej emerytury podstawowej wzrosła zatem od dnia 1 marca 2013 r. o 4% i wynosi 831 zł 15 gr miesięcznie (brutto).

Do tej kwoty  wzrosła również od 1 marca 2013r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od  1 marca 2013 r. polega na pomnożeniu  kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 831 zł 15 gr przez wskaźnik  wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

UM Kłobuck, Źródło artykułu: www.gminaklobuck.pl, Autor zdjęć: UM Kłobuck
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
   
   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola